Wednesday, February 22, 2017

Hướng dẫn đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp mới

Bạn vừa thành lập doanh nghiệp hoặc sắp thành lập doanh nghiệp, đang tìm hiểu về thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký con dấu doanh nghiệp, đăng ký nộp thuế nhưng không biết phải làm như thế nào. Hãy liên hệ kế toán Phan Thiết để được tư vấn và hỗ trợ.


Theo thông tư mới nhất thì con dấu sẽ được tự  quyết định về hình thức, số lượng, cụ thể thông tư ở dưới đây.

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.
Có nghĩa là doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc giao cho 1 đơn vị khắc dấu uy tín làm, sau đó làm văn bản thông báo mẫu dấu lên nơi ĐKKD để cơ quan này đăng tải trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc giaĐồng thời, cơ quan ĐKKD sẽ cấp cho Doanh nghiệp một Văn bản xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
Cơ quan đăng ký kinh doanh tại Phan Thiết là sở kế hoạch đầu tư Bình Thuận.
 Để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp, vui lòng liên hệ hotline kế toán Phan Thiết để được hỗ trợ.


EmoticonEmoticon