Tuesday, March 7, 2017

Dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói ở Phan Thiết

Kế toán Phan Thiết chuyên cung cấp trọn gói về dịch vụ thuế bao gồm: đăng ký kinh doanh và làm hồ sơ thủ tục cho doanh nghiệp, kê khai thuế, báo cáo thuế, nộp thuế điện tư, các hồ sơ báo cáo thuế, báo cáo tài chính, ... Để được tư vấn và báo giá về các gói xin vui lòng liên hệ: 0967 822 922 để được hỗ trợ.


Dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói ở Phan Thiết

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

Các hồ sơ doanh nghiệp cần phải hoàn thiện để nộp báo cáo tài chính ở Phan Thiết, Bình Thuận

Tùy theo loại hình và quy mô doanh nghiệp thì có hình thức và mẫu báo cáo tài chính khác nhau.

1. Với thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính cần nộp bao gồm

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, tại điều 100 -quy định hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp có quy định:
Báo cáo tài chính năm gồm:
- Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01- DN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B02- DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số  B03-DN
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN
Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ - Mẫu số B01a- DN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ - Mẫu số B02a- DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ - Mẫu số B03a- DN
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc - Mẫu số B09a- DN

 2. Đối với Quyết định 48/QĐ-BTC, báo cáo tài chính bao gồm:

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC, tại Phần thứ ba, Mục I, Điểm 3- Hệ thống báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ- có quy định rõ ràng như sau:
Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:
Báo cáo bắt buộc:
- Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B01 – DNN
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNN
- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNN
- Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:
- Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN
Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN
Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.
Báo cáo tài chính quy định cho các Hợp tác xã
- Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số B01 – DNN/HTX
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNN
- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNN/HTX
Để được tư vấn và làm các thủ tục về thuế xin vui lòng liên hệ hotline: 0967 822 922 để được hỗ trợ.
Chúng tôi không chỉ đơn thuần là nhận dịch vụ kế toán nội bộ, báo cáo tài chính nội bộ chúng tôi còn tư vấn cho doanh nghiệp các bộ luật thuế, các quy định kế toán, hóa đơn chứng từ luật pháp mới nhất trong kinh doanh và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng với những quy định của pháp luật.


EmoticonEmoticon