Tuesday, March 7, 2017

Kế toán thuế tại Phan Thiết

Doanh nghiệp bạn mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, kế toán trưởng và đang cần những chuyên viên kế toán có trình độ, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các nghiệp vụ kế toán, chứng từ, làm sổ sách kế toán, kê khai, báo cáo thuế…Tư vấn kế toán, tư vấn các quy định thuế có liên quan.

Chúng tôi là đội ngũ nhân sự chuyên hỗ trợ làm những việc đó giúp doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ đó. Nhân sự của chúng tôi gồm có kế toán trưởng và những kế toán thuế nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ quyết toán thuế, quyết toán thuế cuối năm, báo cáo tài chính, dịch vụ gỡ rối sổ sách kế toán, giải trình quyết toán thuế, dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), hoàn thiện sổ sách kế toán, làm lại sổ sách kế toán, dịch vụ báo cáo thuế... ở Phan Thiết Bình Thuận.


Đội ngũ kế toán Phan Thiết làm những gì để giúp quý doanh nghiệp

 • Bạn là chủ doanh nghiệp nhưng không am hiểu về kế toán, quy định pháp luật về thuế, không cập nhật được thông tin mới nhất của thuế.
 • Doanh nghiệp của bạn mới thành lập và không đủ chi phí thuê kế toán trưởng, kế toán thuế.
 • Công ty của bạn chưa có kế toán hoặc đang có kiểm tra thuế và giải trình hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế trong những năm hoạt động đã qua?
 • Hiện tại nhân viên kế toán cũ đã nghĩ?
 • Nhân viên kế toán hiện tại không thể tìm hiểu và tiếp cận lại với các dữ liệu và công việc kế toán cũ?
 • Bạn bị thất lạc dữ liệu và không biết phải phục hồi các dữ liệu sổ sách kế toán đó như thế nào?
 • Bạn không có người đại diện giúp bạn đọc lại và giải trình kế toán thuế cho cơ quan thuế đang thực hiện công tác kiểm tra thuế tại doanh nghiệp của bạn?
 • Bạn đã có kế toán khai báo thuế hàng tháng nhưng chưa có người làm sổ sách kế toán?
 • Bạn vẫn chưa tìm được người đảm trách công việc làm sổ sách kế toán, quyết toán thuế và báo cáo tài chính?

Nội dung dịch vụ kế toán thuế trọn gói ở Phan Thiết

1- Kê khai thuế và hạch toán kế toán

 • Lập và gởi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Hướng dẫn viết hoá đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.
 • Lập và gởi các loại báo cáo thuế hàng tháng, quí theo qui định.
 • In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc của đơn vị.
 • Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.
 • Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
 • Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động, tài chính kế toán và các vấn đề quản trị khác khi đơn vị có yêu cầu.
 • Cân đối đầu ra đầu vào, tư vấn hợp đồng và các vấn đề pháp luật khác …

2- Quyết toán năm

 • Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gửi các cơ quan chức năng.
 • Mở các loại sổ sách kế toán theo quy định
 • Lập các báo cáo thống kê
 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.
 • Xử lý chứng từ kế toán DN theo đúng quy định của pháp luật thuế
 • Cân đối lãi lỗ, tháo gỡ khó khăn và rủi ro kịp thời cho DN ngay khi phát sinh
 • Lập các báo cáo thuế, quyết toán thuế, BCTC theo tiến độ quy định của cơ quan thuế
 • Ký chức danh kế toán trưởng trên sổ sách báo cáo của Bên A ( nếu Hợp đồng có thuê kế toán trưởng)
 • Cung cấp hồ sơ kế toán trưởng cho Bên A (nếu Hợp đồng có thuê kế toán trưởng)

Khi các bạn lựa chọn dịch vụ của chúng tôi sẽ có hợp đồng cụ thể về những việc bên dịch vụ kế toán Phan Thiết chịu trách nhiệm và sự phối hợp với doanh nghiệp để công việc kế toán thuế trọn gói được xử lý nhanh nhất.
Do đó hãy liên hệ với nhóm kế toán Phan Thiết chúng tôi để được cung cấp trọn gói dịch vụ kế toán theo yêu cầu của quý khách.


EmoticonEmoticon